Förenings- och mötesfrihet

Östgruppens arbete för det civila samhällets rättigheter

Östgruppen arbetar för föreningars möjligheter att verka fritt med särskilt fokus på förenings- och mötesfriheten.

Det civila samhället utsätts för ett allt hårdare tryck världen över. I land efter land inskränks de oberoende organisationernas möjligheter att verka fritt. Detta sker ofta i tysthet, med hjälp av administrativa regleringar, allt för att undvika de svarta tidningsrubriker många av världens makthavare är rädda för. Östgruppen arbetar för att uppmärksamma problemet och väcka opinion i frågan, med särskilt fokus på utvecklingen i Ryssland och Belarus (Vitryssland), men också på den globala utvecklingen.

Läs om våra senaste aktiviteter här:
Aktuellt: Föreningsfrihet

Aktuellt: Mötesfrihet

 

And because the drive against associational rights is conducted largely
without violence, it evokes little notice from the outside world.
Freedom House